Harena

Picture NL 2

“HARENA” – omgevingsvriendelijke middel om brandstof en olievlekken te verwijderen

Een oleofiel mineraal welke snel koolwaterstoffen adsobeert en ze van de omgeving isoleert.
Een 100% hydrofoob materiaal welke consistent water afstoot.
Een poeder dat alle koolwaterstoffen adsorbeert (diesel, benzine, synthetische brandstoffen, enz…) incl. hun dampen.
Alle gemorste brandstoffen en olie worden on-ontvlambaar eenmaal volledig gebonden aan Harena. Dit vergemakkelijkt het volledig verwijderen van gemorste substantie en minimaliseert het risico op secundaire ongevallen.
Eens volledig gebonden vormt Harena een droge, olievrije, niet lekkende en onbrandbare kruimel die zuiver en snel kan worden verwijderd.

Harena is een droog, vrij vloeiend poeder in weersbestendige zakken van 20 kg geleverd. Het is gemakkelijk te hanteren en op te slaan met een onbepaalde houdbaarheid.
Harena is tevens onontvlambaar en niet-toxisch. Het werd getest op de “Waste Acceptance Criteria” (WAC) – EN12457.

Klik Hier voor meer informatie