CO2

CO2 afbeelding website

Thermoflex RTP leidingen zijn inert in contact met Aromaten (benzeen, tolueen, CO2, H2S,…) en hydrocarbons. Bovendien zorgen de binnenmantel uit Fortron en/of Nylon dat er de permeatie nihil blijft.
In dit opzicht verschilt Thermoflex in grote mate van de concurrentie die omwille van hun HDPE binnenmantels te kampen heeft met aanzienlijke permeatie. Deze permeatie en absorptie zal omwille van de reinforcement (aramide vezels, staal, glas) op korte tot middellange termijn termijn de I.D. van de leiding verkleinen wat op z’n beurt de flow rate zal verminderen .

Thermoflex leidingen zijn tevens geschikt voor:

• EOR (Enhanced Oil Recovery) technieken
• CO2 opslag
• Vloeibaar CO2-transport